Aktuella grannehörande och remisser

På denna sida lägger vi upp aktuella grannehöranden och remisser i lovärenden som berör många människor.

Beslut om bygglov på fastigheten Hörby 45:1 gällande nybyggnad av offentlig toalett i Karnas backe. Beslutet för ärendet kan ses nedan. Ta kontakt med Bygg och miljö om du har frågor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?