Bostadsförsörjningsprogram

Hörby kommuns bostadsförsörjningsprogram samt riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige 2017.

Hörby kommuns bostadsförsörjningsprogram samt riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige 2017.

Fick du hjälp av informationen på sidan?