Brandskydd och sotning

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte.

Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men hur höga kraven är beror på typ av byggnad och verksamhet. Det byggnadstekniska brandskyddet för en byggnad har som syfte att beskriva byggnadens brandskydd.

Boverkets regler

Det är bra att känna till Boverkets regler för brandskydd, oavsett om du äger ett hus, hyr en lägenhet, förvaltar en byggnad, handlägger byggärenden på en kommun eller har någon annan roll i byggprocessen. Boverkets regler om brandskydd är inte retroaktiva, så du behöver inte ändra din byggnad om reglerna ändras. Men vissa andra regler kan du behöva anpassa dig till retroaktivt. Du har också en skyldighet att underhålla byggnaden så att brandskyddet inte blir sämre bara för att byggnaden blir äldre.

Räddningstjänstens roll i byggprocessen

Räddningstjänsten Skånemitt roll i byggprocessen är att vara kommunens brandsakkunnig. Vi medverkar vid byggsamråd och diskuterar gärna brandkonsulternas olika lösningar för att byggnaderna ska uppnå maximal brandsäkerhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?