Miljöstrategiskt arbete i kommunen

En ingress om att denna text berör den miljömässiga dimensionen av hållbarhetsarbete i kommunen.

Miljömål

Ett miljömålsprogram är ett dokument som visar hur vi i Hörby kommun ska arbeta för att nå miljömålen som gäller hela Sverige. Vårt nuvarande miljömålsprogram antogs 2015 och täcker in flera olika områden. Du kan läsa Hörby kommuns miljöprogram här.

Målet med programmet är att öka användandet av förnyelsebara bränslen, bättra på folkhälsan och ta bättre hand om natur- och kulturvärden. Två andra viktiga mål är att minska utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Hörbys miljömålsprogram består av tre delar:

  • En del som berättar om bakgrunden och målsättningarna som gäller för hela landet, och hur det ser ut i Hörby just nu.
  • En del där du kan se vilka åtgärder vi ska göra för att nå de nationella målen här i Hörby. Här står också vem som ansvarar för vad, hur lång tid åtgärderna ska ta och hur mycket det får kosta.
  • En del som innehåller en uppföljningsplan där det står hur uppföljningen ska gå till och vad som ska följas upp.

Energi- och klimatrådgivning

Om du som privatperson vill få tips på hur du kan minska dina el- och uppvärmningskostnader kan du kontakta kommunens klimatrådgivare. Här kan du läsa mer: Energirådgivning och tips

Fick du hjälp av informationen på sidan?