Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och omfattar alla människor i världen.

De slår fast att alla människor är födda fria och i lika värde och rättigheter, oavsett land, kultur och sammanhang.

Såväl kommunen som statliga verksamheter och regeringen har ansvar för att de mänskliga rättigheterna inte kränks. Regeringen har också ansvar för att alla ska ha tillgång till information om de mänskliga rättigheterna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?