EU-val 2024

Du som är medborgare i ett europeiskt land är också unionsmedborgare i EU. Vart femte år har EU:s medborgare möjlighet att välja sina representanter som ledamöter av Europaparlamentet i EU-valet. Den 6-9 juni 2024 är det åter dags för val.

Europaparlamentets ledamöter företräder EU-medborgarnas intressen på europeisk nivå. Tillsammans med företrädare för EU-ländernas regeringar utformar och beslutar ledamöterna om nya lagar som påverkar alla aspekter av livet i hela EU, från stöd till ekonomin och kampen mot fattigdom till klimatförändringar och säkerhet.

Läs mer på Europaparlamentets hemsida.

Rösträtt till EU-valet har du som:

  • är 18 år eller fyller 18 år senast på valdagen
  • är svensk medborgare eller är medborgare i något av EU:s andra medlemsländer.

Läs mer på  valmyndighetens hemsida.

Arbeta som röstmottagare

Under förtidsröstningen och på själva valdagen finns det möjlighet för privatpersoner att arbeta som röstmottagare. Hörby kommun söker nu personer som är intresserade av att arbeta under EU- valet.

Arbetet med valet till Europaparlamentet startar i samband med förtidsröstningen den 22 maj 2024 och själva valdagen infaller på söndagen den 9 juni 2024. Under denna period finns det möjlighet att arbeta som röstmottagare i kommunen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  • se till att det är god ordning i vallokalen
  • ta emot röster och lägga dem i valurnan
  • hjälpa de väljare som ber om det

För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Som röstmottagare kan arbetet innebära att förekomma under förtidsröstningen och på själva valdagen. Det kan även inkludera att som ambulerande röstmottagare åka hem till människor för att motta deras röster.

Arbetet är arvoderat och alla röstmottagare kommer att få delta i en utbildning för att vara väl förberedda. Utbildningen, som kommer att äga rum i april/maj 2024, är obligatorisk för alla, även de som arbetade som röstmottagare vid ett tidigare val.

Fick du hjälp av informationen på sidan?