EU-val 2024

Du som är medborgare i ett europeiskt land är också unionsmedborgare i EU. Vart femte år har EU:s medborgare möjlighet att välja sina representanter som ledamöter av Europaparlamentet i EU-valet. Den 9 juni 2024 är det åter dags för val i Sverige.

Europaparlamentets ledamöter företräder EU-medborgarnas intressen på europeisk nivå. Tillsammans med företrädare för EU-ländernas regeringar utformar och beslutar ledamöterna om nya lagar som påverkar alla aspekter av livet i hela EU, från stöd till ekonomin och kampen mot fattigdom till klimatförändringar och säkerhet.

Läs mer på Europaparlamentets hemsida.

Vem får rösta?

Rösträtt till EU-valet har du som:

 • är 18 år eller fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare eller är medborgare i något av EU:s andra medlemsländer.

Läs mer på  valmyndighetens hemsida.

Röstkort

Alla som har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet kommer att få sitt röstkort skickat till sin folkbokföringsadress senast den 22 maj. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt i samt vilket valdistrikt du tillhör och adress till den vallokal du ska gå till om du röstar på valdagen.

Du kan få ett nytt röstkort om du till exempel saknar folkbokföringsadress eller har tappat bort ditt röstkort. Det gäller också utlandssvenskar som vill rösta i Sverige.

Från och med den 13 maj kommer du kunna beställa ett nytt röstkort på valmyndighetens hemsida.

Om uppgifterna på röstkortet inte stämmer ska du kontakta Länsstyrelsen Skåne, telefon 010-224 10 00.

När kan jag rösta?

Valdagen för EU-valet är den 9 juni 2024, men det finns möjlighet att förtidsrösta från den 22 maj. För att rösta behöver du ha ditt röstkort och kunna identifiera dig.

Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta från den 22 maj till den 9 juni, var som helst i hela landet.

Läs mer om förtidsröstning på valmyndighetens hemsida.

Här kan du förtidsrösta i Hörby:

 • 22- 23 maj kl 16-19, Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4
 • 25 – 26 maj kl 10-12, Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4
 • 27 maj kl 16-20, Husaren, Södra Rörums Bygdeförening
 • 28- 31 maj kl 16-19, Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4
 • 1- 2 juni kl 10-12, Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4
 • 3- 5 juni kl 15-19, Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4
 • 6- 8 juni kl 10-12, Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4

Valdagen

Själva valdagen för EU- valet äger rum den 9 juni 2024.

Läs mer om hur du röstar på valdagen på valmyndighetens hemsida.

Här röstar du på valdagen i Hörby:

 • 9 juni kl 08- 21, Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4

Arbeta som röstmottagare

Under förtidsröstningen och på själva valdagen finns det möjlighet för privatpersoner att arbeta som röstmottagare. Hörby kommun söker nu personer som är intresserade av att arbeta under EU- valet.

Arbetet med valet till Europaparlamentet startar i samband med förtidsröstningen den 22 maj 2024 och själva valdagen infaller på söndagen den 9 juni 2024. Under denna period finns det möjlighet att arbeta som röstmottagare i kommunen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • se till att det är god ordning i vallokalen
 • ta emot röster och lägga dem i valurnan
 • hjälpa de väljare som ber om det

För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Som röstmottagare kan arbetet innebära att förekomma under förtidsröstningen och på själva valdagen. Det kan även inkludera att som ambulerande röstmottagare åka hem till människor för att motta deras röster.

Arbetet är arvoderat och alla röstmottagare kommer att få delta i en utbildning för att vara väl förberedda. Utbildningen, som kommer att äga rum i april/maj 2024, är obligatorisk för alla, även de som arbetade som röstmottagare vid ett tidigare val.

Fick du hjälp av informationen på sidan?