Valresultat, mandatfördelning

Mandatens fördelning efter valet 2022.

Sverigedemokraterna (SD): 12
Socialdemokraterna (S): 6
Centerpartiet (C): 3
Liberalerna (L): 2
Moderaterna (M): 4
Sveriges pensionärers intresseparti (SPI): 1
Kristdemokraterna (KD): 2
Vänsterpartiet (V): 1

Val vart fjärde år

Vart fjärde år väljer Hörbyborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet.

Fullmäktige består av 31 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Hörby. Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige väljer sedan kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?