Vänorter och projekt

Att ha utbyte med andra länder vidgar våra vyer och ger nya erfarenheter.

Det är mycket vanligt med internationella samarbeten i svenska kommuner, och utbytet kan ske på många olika sätt och i olika omfattning. Ett mål är att samarbetena ska ske så brett som möjligt och involvera både politiker, personal i kommunen, ungdomar, företagare och andra kommuninvånare.

Peja (Kosovo)

Samarbetet med Peja kommun i Kosovo handlar bland annat om avfallshantering och renat avloppsvatten. Ett annat mål med projektet är samarbete kring medborgardemokrati.

Projekten med Peja finansieras till hundra procent av pengar från SIDA.

Terjärv (Finland)

Terjärv är en tätort och kommundel i Kronoby kommun i Österbotten. Hörby har varit fadderort sedan 1944 och bidrog med pengar till arbetet för barnskydd, ungdomsvård och folkhälsa. Vänortsträffar hölls in på 70-talet. Fortfarande finns Hörbyvägen i centrum av Terjärv.

Tidigare vänorter

Karasburg (Namibia) – avslutat

Projektet med orten Karasburg i Namibia pågick 2009-2015 och ledde bland annat till att Hörby har en ungdomsstyrelse, precis som i Karasburg. Karasburgs ungdomsstyrelse är mycket aktiv och arbetar bland annat med att underlätta för ungdomar och att bekämpa droger.

Projekten med Karasburg finansierades till hundra procent av pengar från SIDA.

Pyrzyce (Polen) – vilande

Sedan 1992 har Hörby ett vänortssamarbete med Pyrzyce kommun i norra Polen, speciellt inriktat mot ungdomar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?