Arbete med vatten- och avloppsledningar längs Frostagatan

Med start vecka 20 kommer Mittskåne Vatten förnya vatten- och avloppsledningar i Frostagaten mellan Liljegatan och Näckrosgatan i Hörby.

Mittskåne Vatten kommer att arbeta längs nästan hela Frostagata, mellan Liljegatan och Näckrosgatan. Det har satts upp skyltar i det aktuella området om att mer information finns på deras hemsida. Arbetet utförs i etapper och information kommer gå ut till de berörda boende i god tid.

Läs mer

Läs mer på Mittskåne Vattens hemsida.