Kommunen utför tillsyn gällande upplåtelse av allmän plats

Visste du att du användningen av en allmän plats ofta kräver tillstånd av polis?  En allmän plats är en gata, väg, trottoar, park eller en annan plats dit alla har tillträde. Platsen ägs ofta av kommunen, men privat mark kan också vara en allmän plats. 

Vid dessa tillfällena behövs tillstånd för att använda en allmän plats: 

  • uteservering 
  • försäljning 
  • placering av skylt (exempelvis gatupratare), varor, bord eller scen 
  • placering av container eller byggsäck 
  • placering av byggnadsställning. 

Under vecka 23 kommer Hörby kommun att utföra tillsyn tillsammans med polisen i centrala Hörby. Detta för att kontrollera och upplysa om tillstånden.  

Läs mer på sidan Tillstånd och regler | Hörby.se (horby.se)