Aktuella arrenden för jakt och jordbruk

Just nu finns det möjlighet att arrendera mark för jakt respektive jordbruk från kommunen. Läs mer om områdena här nedan.

Del av Fundersed 4:13

Karta över bit av Hörby kommun där aktuell mark för arrende är utmarkerad

Ändamål:

Jakt

Fastighet:

Del av fastighet Fundersed 4:13

Areal:

Cirka 11 hektar

Arrendeavgift:

6050kr/ha och år (550kr/ha/år) + indexuppräkning

Övrigt:

Arrenden ges i första hand till de som är skrivna i Hörby kommun

Kontakt:

Vid intresse kontakta Ingrid Aronsson, ingrid.aronsson@horby.se , 0415-378313 eller Mattias Borgström, mattias.borgstrom@horby.se , 0415-37 85 27

Del av fastighet Hörby 43:47

Kartvy över Hörby med område för aktuell arrende pekas ut

Ändamål:

Jordbruk

Fastighet:

Del av fastighet Hörby 43:47

Areal:

Ca 2 hektar

Arrendeavgift:

6400kr/ha och år (3200kr/ha/år) + indexuppräkning

Övrigt:

Arrenden ges i första hand till de som är skrivna i Hörby kommun

Kontakt:

Vid intresse kontakta Ingrid Aronsson, ingrid.aronsson@horby.se , 0415-378313 eller Mattias Borgström, mattias.borgstrom@horby.se , 0415-37 85 27