Ansök om pengar från stiftelse

Sjö, med vass i förgrunden, i skymning.

Fram till den sista mars 2024 kan du söka pengar från en stiftelse.

Hörby kommun förvaltar eller har intressen i ett antal stiftelser och donationsfonder. Att förvalta innebär att kommunen i enlighet med stadgarna sköter stiftelsernas och donationsfondernas tillgångar och i vissa fall beslutar om utdelning av bidrag ur dessa.

En stiftelse har en ekonomisk förmögenhet, som en fysisk eller juridisk person har donerat. Varje år har kommunen möjlighet att dela ut pengar för ändamål som donatorn har bestämt.

Aktuell stiftelse

Stiftelsen Ulla och Bo Rignells minnesfond för cancersjuka och handikappade barn och ungdomar i Hörby. Stiftelsens ändamål är att kapitalets avkastning ska utdelas en gång per år till cancersjuka och handikappade barn och ungdomar i Hörby kommun.

Krav

Sökande får inte fyllt 18 år vid ansökningstillfället.
Ansökan ska styrkas med läkarintyg.

Ansökningshandlingar inklusive läkarintyg ska skickas per post till:
Hörby kommun
242 80 Hörby

Sista ansökningsdag är 31 mars 2024.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Hantering av personuppgifter (GDPR)