Arbetet med Hörbyån går in i nästa fas

Arbetet med Hörbyån går nu in i nästa etapp. Resterande del av betongdämmet ska rivas ut och kommunen har nu påbörjat arbetet med den halvö som ska ligga i anslutning till parken bakom Stora hotellet.

Det ska även läggas en V-formad tröskel vid halvön, detta för att hålla tillbaka vattnet uppströms halvön så att det bildas en liten damm. Den V-formade tröskeln består av stor sten vilket gör att allt liv i vattnet kan passera.

Åtgärderna innebär att samtliga fiskarter får fria vägar att röra sig i ån, något som också främjar den biologiska mångfalden.
Den utökade parkmiljön på halvön kommer att resultera i förbättrade möjligheter för medborgare att interagera med den stadsnära vattenmiljön.

Illustration av hur den nya vattenspegeln kommer att se ut när dämmet är borta.
Såhär ser planen ut för lösningen i Hörbyån. Fotoillustration: Fiskevårdsteknik AB.

Avstängning under arbetets gång

För att arbetet ska kunna genomföras så smidigt som möjligt och för att förhindra skador på arbetsplatsen måste området stängas av. Det har anlagts en väg med bärlager av sten och sand ner från parkeringen till dammen, detta för att tunga transporter med material kommer att gå till bygget.

Passagen mellan Nygatan och Ystadvägen (Stenbron) kommer att stängas. Likaså den lilla parkeringen vid Nygatan, samt passagen från förskolan Klurifax Oneside ut mot parkeringen vid Nygatan.

Arbetet färdigt till årsskiftet

Eftersom arbetet sker i vatten är bygget beroende av vädret. Arbetet förväntas vara färdigt till årsskiftet.