Då påbörjas rivningsarbetet – gör plats för kulturhuset

Fastigheten som ska rivas

Under vecka 46 inleds rivningsarbetet av den fastighet på Prostgatan 11, 13 och Nygatan 17 som ska ge plats åt det nya kulturhuset i Hörby.

Fastigheten bredvid biografen Metropol på Nygatan ska rivas, och på dess plats ska så småningom kommunens nya kulturhus Victoria stå. Rivningsarbetet är noga planerat för att minimera störningar och risker för allmänheten. Invånare och besökare uppmanas vara medvetna om att ena körfältet på Nygatan kan komma att stängas av under arbetets gång, och skulle det finnas moment där avstängning måste genomföras så kommer det ske på effektivaste sätt. Trafik till och från fastigheter i närområdet ska alltid möjliggöras.

Visionsbild på Kulturhuset Victoria.
Visionsbild på Kulturhuset Victoria. Källa: Daniel Berg Arkitekter AB

Kulturhuset och Metropol byggs ihop

När rivningen är över är det dags för bygget av själva kulturhuset på samma plats. Kulturhuset kommer att byggas ihop med biograf Metropol och under projektet kommer även biografen att restaureras. Byggprojektet förväntas vara klart i årsskiftet 2025/2026.

För att hålla invånare och intresserade uppdaterade om rivningsarbetet och projektets framsteg kommer uppdateringar och information regelbundet publiceras på kommunens hemsida.

Kontakt

För frågor gällande rivningen, vänligen kontakta:

Lina Lind,
Projektledare
E-post: lina.lind@horby.se
Telefonnummer: 0415 – 37 83 23