Ekonomisk prognos för Hörby kommun år 2024

kommunhuset utifrån två flaggor med kommunlogga

Den ekonomiska prognosen för kommunen speglar en utmanande ekonomisk tid i Sverige. Kommunledningsgruppen i Hörby ger sin bild av situationen.

Vi befinner oss i en utmanande ekonomisk tid i Sverige. Hörby kommuns ekonomiska prognos per februari visar på ett negativt resultat om 29,8 miljoner kronor år 2024. Det är en situation som kräver noggrann granskning av olika verksamheter och kostnader.

Den ekonomiska utmaningen är något som Hörby kommun delar med många andra kommuner och regioner.

— Som kommun ska vi alltid arbeta för god ekonomisk hushållning och säkerställa att kommunens skatteintäkter används på ett klokt sätt. Det gör vi för att resurserna ska räcka till så mycket som möjligt och komma kommuninvånarna tillgodo på bästa sätt. Vi behöver nu se över våra verksamheter och genomföra förändringar som bidrar till fortsatt hög kvalitet och samtidigt ökad resurseffektivitet, säger Madeleine Peyron, kommundirektör i Hörby kommun.

Kommunledningsgruppen arbetar gemensamt med de ekonomiska förutsättningarna. De har inlett en dialog och återkommer snart med mer information. I vissa verksamheter har redan processer startats vilka är kända för flera.

— Självklart behöver verksamheten säkerställa att kommunen även fortsättningsvis följer gällande lagstiftning och genomför nuvarande och framtida ansvar som ingår i det kommunala uppdraget, avslutar Madeleine Peyron.