Elda trädgårdsavfall – vad gäller egentligen?

Närbild på liten eld i natur

Efter en ändring i Avfallsförordningen som begränsar eldning av trädgårdsavfall, har det rått delade meningar i kommunerna om hur detta ska implementeras. I väntan på att regeringen ska komma med ett klart besked, fortsätter Hörby kommun att följa sina egna lokala föreskrifter.

Att tänka på:

  • Enligt kommunens egna föreskrifter är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall, som ris och grenar, som inte går att kompostera. Detta får ske under förutsättning att det inte orsakar störningar för omgivningen, och eldning bör ske vid få tillfällen och i mindre mängder. Vid eventuella klagomål kan kommunen inleda ett tillsynsärende.
  • Dessa föreskrifter endast gäller eldning av trädgårdsavfall på din egen fastighet.
  • För att elda trädgårdsavfall som samlats ihop från flera olika fastigheter krävs en dispens från kommunen. Detta kan exempelvis vara aktuellt vid offentliga majbål.
  • Vi uppmuntrar invånare att i första hand återvinna trädgårdsavfallet istället för att elda det.
  • Vid förändringar i rättsläget kan vi komma att ompröva och eventuellt revidera våra lokala föreskrifter.

Läs mer

Läs mer om att elda utomhus i Hörby kommun.

Läs mer om vad som gäller för att elda avfall och ris i Hörby kommun.