Hållbarhetsarbete på förskolor i Hörby kommun

skapelser av kottar uppradade i fönsterkarm

Förskolor i Hörby kommun hissar Grön Flagg och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Grön Flagg är ett utbildningsprogram från Håll Sverige rent med fokus på hållbar utveckling. Flera förskolor i Hörby kommun arbetar aktivt med dessa frågor och hissar Grön Flagg för att synliggöra sitt hållbarhetsarbete.

Förskolan Björnligans arbete med Grön Flagg

Denna terminen arbetar hela Björnligans förskola kring temat djur och natur. Det handlar om årstider, djur och natur i vår närmiljö samt den alltid viktiga allemansrätten. Varje avdelning arbetar efter sina barns intressen och förmågor.

Idet som är småbarnsavdelningen arbetar mycket kring att barnen ska få upplevelser i naturen.

Berget, mellanavdelningen har till exempel fokuserat mycket på småkryp eftersom barnens intresse kretsat kring dessa.

Grottan, med de äldsta barnen har bland annat arbetat kring lite olika djur i skogen.

Grön flagg på De la Gardie förskola

De la Gardie förskola arbetar med fler olika frågeställningar så som: Hur produceras Ström/energi? Vad har vattnet för betydelse? Påverkar klimatförändringen våra djur och natur?

Man gör barnen delaktiga och ge dem inflytande genom olika experiment, litteratur, filmer och skapande. Projektet kopplas till läroplanen genom att ge barnen:

  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

De la Gardie förskola har även en utställning på plats på Hörby bibliotek som kommer att sitta uppe till och med 6/5.

Bilder: Björnligans förskola