Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

äldre kvinnor som skrattar

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Tre steg för att ansöka

  1. Ta fram alla uppgifter som behövs
    Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.
  2. Gör en beräkning innan du ansöker
    pensionsmyndigheten.se/beraknabt kan du testa och göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.
  3. Gör ansökan
    Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från pensionsmyndigheten.se, hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice.

I bifogade länkar hittar du ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa Pensionsmyndighetens kundservice på tel: 0771-776 776.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se.

Ansökan

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitalt möte om bostadstillägg