Höga vattennivåer i Hörbyån och Ringsjön

hörbyån vintertäckt

Vattenflödet i Hörbyån har stigit till höga nivåer vilket har orsakat översvämningar på flera platser i kommunen. Här kan du följa kommunens arbete för att hantera läget, och vad du ska tänka på om du bor i närheten. Den här sidan uppdateras regelbundet till dess att läget inte längre anses kritiskt.

Gul varning i Hörby 

Regn och snösmältning på mättad mark orsakar höga flöden i vattendrag i stora delar av Skåne. Mer regn förväntas under veckan vilket bidrar till ytterligare stigande vattennivåer. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden som går över till en orange varning onsdagen den 24 januari. Fredag 26 januari är varningen återigen gul, och den ligger kvar under helgen.

Kommunen har arbetat förebyggande och samverkar med andra aktörer för att skydda samhällsviktiga funktioner och kommunala fastigheter. Lägesbilden bedöms kontinuerligt och informationen uppdateras löpande längre ner på denna sida.

Du som är fastighetsägare 

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom.
För dig som äger en fastighet i närheten till Ringsjön eller Hörbyån är det extra viktigt att du håller dig informerad om vädret och vattennivåerna i området. Detta kan du göra på SMHI.se. Du kan även följa kommunens arbete på den här sidan. 

Om din fastighet har blivit drabbad 

Du som fastighetsägare ansvar för att så långt som möjligt skydda din fastighet. Har du blivit drabbad av översvämning ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Är du inne i en pågående, akut situation ska du alltid ringa 112. 

Skydda ditt hem från översvämning – några snabba åtgärder 

  • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning. Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov. 
  • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen. 
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra. 
  • Placera bilen på en hög plats. 
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar. 
  • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning. 
  • Vid en nödsituation – ring 112! 

På kommunens sida kan du läsa mer om ansvar och hur du klimatsäkrar din fastighet.