Hörby kommun i samverkan för en gemensam familjerättsenhet

figurer i papper i form av en familj hand som lägger ut klossar som illustrerar ett hem

Hörby kommun har tillsammans med Eslöv och Höörs kommuner avtalat om att driva en gemensam familjerättsenhet med start 1 mars. 

Detta gör familjerätten

Hos familjerätten kan du få rådgivning och stöd i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge, faderskap/föräldraskap samt adoptioner. Familjerätten finns i Eslöv.

Därför samverkar kommunerna

Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner är överens om att samverkan kommer att stärka och utveckla familjerätten genom kompetenshöjning, kontinuitet och god kvalitet.

Vad innebär detta för medborgare i Hörby?

Invånarna i Hörbys kommun kommer att kallas till möten i Eslöv, om inte skäl finns för att mötas i hemkommunen.

Ett gemensamt telefonnummer och mailadress

Invånarna i samtliga kommuner kommer i kontakt med familjerätten med ett gemensamt telefonnummer, 0413-641 04 och e-postadress, familjeratten@eslov.se.
Familjerättens telefontider är: måndagar och torsdagar 13–14.30, onsdagar och fredagar 10–12.

Läs mer om familjerätten på Eslövs hemsida.