Information gällande matdistribution i Hörby kommun

kylda måltider på tallrik och i matlåda

Från och med den 24 juni 2024 kommer insatsen matdistribution att upphöra. Istället finns det möjlighet att ansöka om digitalt inköp där det erbjuds hjälp med att beställa huvudmålet.

Den 21 mars 2024 beslutade kommunen att upphöra med insatsen matdistribution.

Beslutet grundar sig i rättspraxis där matlådorna som kommunen levererar anses likvärdiga till färdigrätter som finns att hitta i livsmedelsbutiker.

Dagens butiker erbjuder ett brett sortiment av olika maträtter, färdiga att värma. Kostnaden är likvärdig kommunens matlådor och maten är lika näringsrik.

Matdistributionen i Hörby kommun upphör helt den 24 juni 2024 och istället finns hjälp att få med att beställa färdigrätter genom att ansöka om digitalt inköp. Besluten omprövas löpande fram till 24 juni.

Du som idag har insatsen inköp

Om du redan har bistånd för insatsen inköp kan du nu även få hjälp att beställa färdigrätter i samband med ditt digitala veckoinköp.

Du som idag endast har matdistribution

Du som idag endast har insatsen matdistribution kommer att bli kontaktad av din socialsekreterare. Du får möjligheten att ansöka om insatsen inköp, det görs då en behovsbedömning om du är berättigad till insatsen.

Behov av specialkost

Om du har behov av specialkost som inte går att köpa i butiker så ska du kontakta din socialsekreterare. En läkare ska styrka ditt behov av specialkost.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta din socialsekreterare eller mottagningen på telefonnummer 0415- 37 81 45 (mottagningen har telefontid, måndag – torsdag 09.00 – 12.00)