Kommunens arbete med avfall – förslag till ny renhållningsordning

soptunna avfall återvinning i kommun

Kommunerna Hörby, Eslöv och Höör har tillsammans med det kommunala renhållningsbolaget Merab tagit fram ett förslag på en ny renhållningsordning. Den beskriver hur kommunerna ska arbeta med avfallshantering, hur det ska hanteras och vilket ansvar och skyldigheter som finns. Nu hålls ett nytt samråd där det finns möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Varje kommun måste enligt lag ha en renhållningsordning, en plan för hur man ska arbeta med avfall. Den består av två delar; en avfallsplan och lokala föreskrifter för renhållning.
Under våren 2023 skickades förslag till ny renhållningsordning ut. Sedan dess har lagstiftningen förändrats vilket gör att kommunerna har behövt göra uppdateringar.

Här kan du läsa mer om förslaget på den nya renhållningsordningen och vad det innebär för dig.

Samråd

Renhållningsordningen är ute på samråd mellan den 7 november och den 4 december.
Alla synpunkter ska lämnas skriftligen via planeringochutveckling@horby.se eller via post till Planering och utveckling, Hörby kommun 242 80 Hörby.

Märk ditt yttrande med ”Synpunkter renhållningsordning”.
Synpunkterna måste vara oss tillhanda senast den 4 december 2023.

Samrådsmöte

Hörby kommun bjuder in kommuninvånarna till öppet hus på biblioteket i Hörby den 16/11 kl.17-19.

Den 13/11 mellan klockan 16.30–18 kommer det att hållas ett digitalt informationsmöte via Teams. Klicka här för en länk till att delta i mötet.