Kommunfullmäktige 29 januari är inställt

kommunfullmäktige nämndsklubba

Kommunfullmäktige måndagen den 29 januari är inställt. Anledningen är att det är för få ärende och att ingen av dessa har brådskande karaktär.

Dessa ärenden skjuts till nästa kommunfullmäktige, som äger rum måndagen den 26 februari kl 18.00.