Markanvisningstävling Stattena Östra

Karta över Hörby kommun, en pick i nordöst markerar platsen för Stattena Östra

Hörby kommun bjuder in till markanvisningstävling för ett planlagt markområde benämnt Stattena östra i Hörby tätort. Markanvisningen avser mark för bostadsbebyggelse, rad-, par-, kedje- eller flerbostadshus.

Området är beläget i den östra delen av Hörby tätort och söder om E22. Området angränsar till Marielundsvägen i väst, Uggleborgsvägen i söder och till ett fantastiskt naturområde i öster. Tävlingen pågår fram till 15 maj.

Du hittar all information här i länken nedan.