Ny renhållningsordning i kommunen

soptunna avfall återvinning i kommun

Den 26 februari i år antog kommunen en ny renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av en avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering. Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har tillsammans med Merab arbetat fram den nya renhållningsordningen, som ersätter den gamla som gällde fram till och med 2021.

Tre målsättningar

Avfallsplanen ska styra mot en mer hållbar avfallshantering, avfallsminimering och en minskad nedskräpning. För att uppnå det jobbar kommunen mot tre målsättningar:

  1. Minskad nedskräpning. Minskad nedskräpning förväntas bidra till ökad trygghet och trivsel och en minskad nedskräpning gör att mer material kan återvinnas och inte sprids i miljön.
  2. Avfallsminimering. En ökad avfallsminimering innebär att mindre avfall ska uppstå. Här jobbar kommunen med upphandling och inköp, återvinning och återbruk samt att minska matsvinnet.
  3. Hållbar avfallshantering. Målet innebär att insamlade fraktioner ska bli fler och renare, att andelen brännbart avfall ska minska och att andelen återvinningsbart avfall ska öka. Målet innebär också att farliga ämnen inte ska spridas från nedlagda deponier.

De största förändringarna

Avfallsföreskrifterna styr vem som ansvarar för vad i avfallshanteringen. Här kan man se de lokala bestämmelserna om hur man ska hantera sitt avfall. De största förändringarna från de tidigare avfallsföreskrifterna är följande:

  • Senast den 1 januari 2025 ska alla som bor i Eslöv, Höör och Hörby kommuner ha fastighetsnära insamling av förpackningar vid sin fastighet. De så kallade 4-fackskärlen kommer alltså att bli standard för alla fastighetsägare.
  • Anmälningsplikt för samlokaliserade verksamheter, exempelvis en mindre verksamhet inrymd i ett bostadshus, gällande avfallsinsamling.
  • För att minska spridningen av afrikansk svinpest kommer det inte längre att vara tillåtet att kompostera matavfall i en gödselanläggning.

Läs mer

Mer om avfall och avfallshantering samt den nya renhållningsordningen hittar du här: Avfall och återvinning | Hörby.se (horby.se)

Här kan du läsa Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby för 2023-2026

Här kan du läsa samtliga föreskrifter med bilagor om Avfallshantering för Eslöv, Höör och Hörby från 2024