Översvämning i Hörbyån

Översvämning vid Hörbyån
De senaste dagarnas skyfall har gjort att vattennivån i Hörbyån har stigit kraftigt och orsakat översvämning på flera ställen i kommunen.

Kommunen arbetar just nu för att minimera påverkan på omgivningen. Invånare uppmanas att undvika att vistas för nära och köra bil genom de översvämmade områdena. Delar av Ågatan och Tvärgatan, nära Skattkistans förskola, ligger just nu under vatten och man uppmanas ta alternativa vägar för att ta sig runt. Det kan finnas risk för underminering eller hål i gator och gångstråk. Tänk på din säkerhet och välj alternativa vägar.

Är du fastighetsägare och din fastighet är drabbad hänvisas du till att ta kontakt med ditt försäkringsbolag.