Så eldar du rätt i vinter

Eldstad

Varje år sker cirka 500 bränder i skorstenar och eldstäder och årligen inträffar runt 25 000 bostadsbränder i Sverige. När nu kylan är framme och energipriserna riskerar att stiga väljer allt fler att elda hemma och risken är att antalet bränder ökar.

Orsakerna till skorstensbrand, eller soteld som det också kallas, kan vara flera. Oftast beror det på att man har eldat på ett felaktigt sätt med fuktig ved eller med för lite lufttillförsel, vilket kan leda till att sot och tjära samlas i skorstenen. Om man sedan eldar för hårt under längre tid kan beläggningarna fatta eld och då uppstår soteld. I värsta fall kan en brand i skorstenen sprida sig till brännbara delar av huskonstruktionen.

Från att antalet skorstensbränder minskat det senaste året ser man nu en ökning, och risken är att bränderna blir ännu fler framöver om fler väljer att elda i sina eldstäder.

Se över din brandvarnare

En av de viktigaste åtgärderna för att minska konsekvenserna av en brand i bostaden är att ha en fungerande brandvarnare.

– Det är röken som är farligast vid brand och som orsakar dödsfall. Brandvarnare larmar snabbt, vilket ger dig tid att släcka branden innan den hunnit bli stor, eller utrymma huset. Se därför till att du har fungerande brandvarnare hemma, gärna fler och på de olika våningsplanen, det är en bra livförsäkring, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Brandsäkra hemmet

Förutom brandvarnare är en handbrandsläckare bra att ha för att snabbt kunna påbörja släckningen innan räddningstjänsten är framme. Alla i familjen bör känna till hur släckaren fungerar och var den är placerad. Också brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridningen av en brand. Fler tips hittar du i kolumnen till höger.

Brandskyddsförningens bästa tips för att elda säkert i hemmet:

  1. Om man inte använt sin eldstad på länge bör man ta kontakt med en behörig kontrollant för besiktning av eldstaden. En eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas, beställ därför en brandskyddskontroll för att upptäcka fel som kan leda till brand.
  2. När du eldar med ved – se till att veden är torr. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år.
  3. Elda inte med målat och impregnerat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Målat virke ska lämnas till kommunens återvinningscentral.
  4. Normalt är instruktionen för de flesta kaminerna att man ska elda 2-3 kg i timmen. Eldar man med mer ved än så kan skorstenen bli överhettad och brand kan uppstå.
  5. Glöm inte att ta hand om soten och askan – lägg det i en plåthink med lock och ställ utomhus på ett brandsäkert underlag.
  6. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt och det är kommunen som beslutar om hur ofta sotning ska göras. För att få reda på vad som gäller för din anläggning, kontakta din kommun.

Läs mer hos Brandskyddsföreningen