Skolval till förskoleklass

liten flicka som sitter vid en skolbänk

Perioden 29 januari till 11 februari är det dags att göra skolval till förskoleklass inför hösten 2024.

Ni som önskar fritidshemsplats ska söka det när ni fått besked om skolplats (tidigast i mars 2024).
Tänk på att också säga upp er plats på förskolan vilket ni gör via denna uppsägningsblankett. Uppsägningstiden är en månad och under tiden utgår ordinarie barnomsorgsavgift.

Registrering kommer att ske enligt de uppgifter som är hämtade från folkbokföringen, om något är fel ber vi er kontakta Skatteverket. För att ansökan om skolplacering ska vara komplett krävs det att båda vårdnadshavares samtliga kontaktuppgifter är fullständiga.

Kommunen erbjuder skolgång vid den skola som ligger i den sökandes upptagningsområde, och om det finns plats för fler elever tar man emot elever från andra områden i kommunen.

Man kan göra upp till tre skolval. Hörby kommun tillämpar syskonförtur vid förskoleklassplaceringar där det äldre syskonet samma termin ska börja åk 1 eller åk 2.

Ansök här: Inskrivning i förskoleklass sker genom att gå in och ansöka om skolplacering via kommunens e-tjänst för förskoleklassplacering.

 Sista datum för ansökan till förskoleklass är 11 februari 2024.

Skolplikt

Skolvalet görs av vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Hörby kommun.

Gällande skolgång utanför Hörby kommun eller på fristående grundskola (exempelvis Ludvigsborgs friskola) har  vårdnadshavare även rätt att välja skola som inte tillhör Hörby kommun för ert barn. I så fall måste ni ta kontakt med aktuell skola för inskrivning.

Från och med läsåret 2018/2019 omfattas förskoleklass av skolplikt.
Hörby kommun är skyldig att bevaka skolplikten, och behöver därför veta om ni planerar att ert barn ska gå i annan skola.
Om så är fallet meddela detta via mail: forskoleplacering@horby.se.

Vårdnadshavare som ej har giltigt bank-id kan kontakta placeringsansvarig via ovanstående mail för ytterligare information.

Skolskjuts

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts här.

Här kan ni göra er digitala ansökan om skolskjuts.

Senast 2024-03-31 behöver vi veta om detta behov finns.

Här kan du läsa mer om regler inom skolskjuts.