Träffa kommunen under Hörby marknad!

Drönarbild på Hörby gamla torg, fylld med marknadsstånd och människor

Träffa tjänstepersoner från Hörby kommun på Hörby Bibliotek, Vallgatan 7 under Hörby marknad. Prata om Kulturhuset, fribyggartomter, förskola, vuxenutbildning, bostäder och mycket mer. Nedan finns namn, dag och tid de olika tjänstepersonerna är på plats.

Onsdag 3 juli, kl. 13:00 – 15:00

Information om nytt kulturhus
Anna-Lena Hansdotter, Sektor Livsmiljö, Gunilla Björklund, Kultur/ Bibliotek, Sektor Livsmiljö
Information om försäljning av fribyggartomter i Stattena
Ingrid Aronsson och Anna-Karin Nilsgart, Planering och utveckling

Onsdag 3 juli, kl. 15:00 – 17:00

Information om Hörby kommuns olika förskolor och skolor
Malin Granqvist Malmberg m fl., Förskola, Sektor Bildning

Torsdag 4 juli, kl. 10:00 – 12:00

Information om nya socialtjänstlagen med biståndsfria insatser
Victoria Nilsson m.fl., Öppenvård, Sektor Omtanke
(Frågelåda kring önskemål från medborgarna om vad de önskar för insatser. Hur ser en flexibel och lättillgänglig socialtjänst ut för medborgarna)

Torsdag 4 juli, kl. 12:00 – 14:00

Information/Utbud inom fritid och besöksnäring
Per-Albin Borhammar, Fritid, Sektor Livsmiljö
Information/Utbud vuxen-utbildning:
Åsa Björnklev eller Angela Agosti, Vuxenutbildningen, Sektor Livsmiljö

Torsdag 4 juli, kl. 14:00 – 16:00

Information om bostadsuthyrning, besvara frågor om kösystemet via Boplats Syd, uthyrningsregler samt frågor från eventuella hyresgäster.
Eva Hellman Persson m.fl., Hörby bostäder

Varmt välkomna!