Sociala jouren

Sociala jouren finns till för dig om du behöver hjälp under kvällar eller helger. Vid behov av akut hjälp, ring alltid 112.

Om du vill anmäla misstanke om att barn far illa och din anmälan inte kan vänta till nästa vardag kan du kontakta sociala jouren. Du kan även ringa om du själv befinner dig i en utsatt situation och behöver råd eller stöd.

Sociala jouren nås på telefonnummer 040 – 676 90 58 och har öppet efter kontorstid. Vi samarbetar med Kristianstad och det är där sociala jouren finns. Jouren har även öppet röda dagar och kväll före helgdag.

Är du i behov av hjälp från polis, ambulans, räddningstjänst eller social beredskap akut (utanför kontorstid), ring alltid telefonnummer 112.

Fick du hjälp av informationen på sidan?