Myndigheter har skyldighet att ingripa

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla allt som kan innebära att ett barn eller en ungdom far illa och att socialtjänsten behöver ingripa. Det kallas för anmälningsplikt. Även om det enbart rör sig om en misstanke måste du ändå göra en anmälan.

Anmälningsplikten gäller även när det görs en utredning och det inte är du som har gjort anmälan. Du är skyldig att lämna in alla upplysningar och all information du har som behövs för utredningen.

Rådgivning

Du kan ringa till Mottagningen på Myndighetsenheten om du vill ha råd och stöd inför beslutet att göra en anmälan.

Syns det vem som har gjort anmälan?

Eftersom den som arbetar med barn och unga är skyldiga enligt lag att göra en anmälan om de misstänker att den unge far illa, måste den som har blivit anmäld få veta vem som har gjort anmälan.

Anmälningsplikt står över sekretessen

Skyldigheten att anmäla går före sekretessen. Om du måste göra en anmälan bör du alltid tala om det för föräldrarna först. Annars kan deras förtroende för personalen skadas, och det kan försvåra utredningen.

Den enda gången föräldrarna inte ska bli kontaktade är när det finns misstankar om sexuella övergrepp inom familjen eller allvarlig misshandel.

När du har gjort anmälan

Om du får reda på nya och viktiga uppgifter efter att du har gjort anmälan måste du ringa socialsekreteraren och komplettera.

Kom ihåg att en anmälan inte alltid leder till att en familj tackar ja till att få stöd från socialtjänsten. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet, och det är bara i mycket allvarliga fall som omhändertagande blir aktuell.

Om en utredning läggs ner utan åtgärd kan du göra en ny anmälan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?