Folkhälsoarbete

Det hälsofrämjande arbetet är viktigt. Här kan du läsa mer om aktiviteter och projekt som vi har för att människor ska må bra.

Förebyggande aktiviteter för dig som är äldre:

  • Förebyggande hembesök för att förebygga fallolyckor och upptäcka risker i hemmet, och en genomgång av hälsan.
  • Vänskapscafé där äldre och även andra möts över en kopp kaffe i sällskap av kommunens väntjänstsamordnare.
  • Promenadgrupper.
  • Delar ut broddar till alla kommuninvånare 75 +
  • Luncher mot ofrivillig ensamhet
  • Sociala föreningar har aktiviteter för kommuninvånarna
  • Väntjänstsamordnare

Fick du hjälp av informationen på sidan?