Konsumentvägledning

Har du frågor kring dina rättigheter och skyldigheter som konsument? Då kan du vända dig till konsumentvägledningen.

Till konsumentvägledaren kan du vända dig för att:

  • Få råd före ditt köp
  • Få reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument
  • Få information om vilka regler och lagar som gäller för dig som konsument
  • Få information om hur du gör när du ska klaga
  • Få råd om vad du ska göra när du och ett företag inte är överens.

Hörby kommun samarbetar med Höörs kommun kring konsumentvägledning. Därför ska du kontakta konsumentrådgivningen i Höör om du bor i Hörby och vill ha konsumentvägledning. Du hittar kontaktuppgifter, öppettider och mer information här: Konsumentvägledning i Höörs kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?