Konsumentvägledning

Har du frågor kring dina rättigheter och skyldigheter som konsument? Då kan du vända dig till konsumentvägledningen.

Konsumentvägledningens syfte är att ge medborgarna i Hörby kommun stöd och råd till självhjälp vid köp och reklamation. Våra råd ska endast ses som en allmän vägledning och är inte bindande.

Konsumentvägledningen hanterar inte tvister mellan två privatpersoner eller två näringsidkare. I dessa fall kan du vid behov kontakta en jurist. Vi förhåller oss neutrala och agerar inte ombud.

Du kan kontakta konsumentvägledarna via e-post, telefon eller genom besök i vårt Kund- och servicecenter. Vägledningen är kostnadsfri.

Till konsumentvägledaren kan du vända dig för att:

  • Få reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument
  • Få information om vart du kan vända dig när du ska klaga
  • Få råd om vad du ska göra när du och ett företag inte är överens.

Fick du hjälp av informationen på sidan?