SOFIE

Person sitter i kontorsmiljö och överför

Det digitala systemet vi använder heter SOFIE, ett av det mest använda hos svenska museer och arkiv.

Speciellt mindre museer och hembygdsföreningar använder SOFIE på grund av den brukarvänliga utformningen. En annan viktig faktor är att katalogen lätt kan tillgängliggöras, helt eller delvis, för allmänheten. Samt att publicering även kan ske på K-samsök och Europeana – den nationella respektive europeiska portalen till vårt gemensamma kulturarv.

Det är många uppgifter som ska in – från personrelationer och rena föremålsfakta, till skick, vårdbehov och placering. Det senare för att kunna hanteras lättare och därmed bli mer användbar till mer utställningar, kunskapsproduktion och forskning.

Varje vecka växer vår digitala katalog och delar görs kontinuerligt publika. Ofta väljer vi att lägga ut fotograferade föremål innan vi skrivit in alla de uppgifter som ska följa. De blir en inbjudan till ett ”tittskåp”, lite som att få lov att gå omkring i vårt magasin och titta vad där finns.

Tre bilder på putsning av stövlar, fotografering av en särk och paketeringen i magasinet.

Den tyngsta biten i digitaliseringsarbetet rent praktiskt, är när föremålen ska avfotograferas. För att få en rättvisande bild krävs både en bra bakgrund och ett bra ljus. Ett av utställningsrummen har tillfälligt gjorts om till foto-ateljé. Varje föremål – både smått och otympligt – ska flyttas från magasinet, eller sin utställda plats, till ateljén. Efter fotografering ska bilden kontrolleras innan föremålet får flyttas tillbaka till sin plats.

Ibland behöver föremålet rengöras och ordnas inför fotograferingen. Då får det först passera ”vårdslussen” där vi rengör, vårdar och går igenom skicket. Det är också ett bra tillfälle att se över hur föremålet bäst bör förvaras. Hur ser det ut att ha mått på sin nuvarande plats? Behöver det flyttas? Behövs ett annat emballage, ett bättre stöd eller någon form av dammskydd?

Museet har en bevarandeplan att följa och digitaliseringen ingår i ett arbete som ska se till att föremålen bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Att vi är noga idag kommer framtida generationer att tacka oss för.

Välkommen att titta i vår digitala katalog.

Fick du hjälp av informationen på sidan?