Trivselregler & Våra bassänger

Våra trivselregler är till för att skapa en trevlig badupplevelse för alla. Tack för att du hjälper till att göra badet till en tryggare och trevligare plats.

När du besöker oss på Lågedammsbadet är det viktigt att du följer våra trivselregler som du hittar här nedan. Det är ditt ansvar att följa våra regler när du köper en biljett hos oss. Var rädd om dig själv, du är här under eget ansvar. Du ansvarar själv för värdesaker och personliga tillhörigheter.

Följ badpersonalens anvisningar

Lyssna på badpersonalens anvisningar, de är här för att säkerhetsställa tryggheten och trevnaden för alla som besöker badet. Om du är osäker på något är du alltid välkommen att prata med badpersonalen.

Ditt ansvar att följa reglerna

När du köper ditt inträde till Lågedammsbadet godkänner du dessa regler och du som gäst har ansvar för att ta del av och följa dem.

Upprepade överträdelser av dessa regler kan innebära avvisning från badhuset och eventuell avstängning. Om detta händer sker ingen återbetalning av entréavgift.

Våra Bassänger

Fick du hjälp av informationen på sidan?