Invandring och integration

I Hörby lever många människor med olika bakgrund. Men det viktiga är att olika människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter.

Vi vill ge människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, och för dig som är ny i Sverige finns stöd att få. Integrationsenhetens övergripande ansvar är det sammantagna mottagandet av nyanlända i Hörby kommun. Som nyanländ räknas en person som fått uppehållstillstånd och blivit anvisad till kommunen genom Migrationsverket. Vi arbetar bland annat med följande områden: Boende för den nyanlände, praktisk hjälp vid bosättningen, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?