Renhållning och snöröjning

Kommunen samarbetar med Trafikverket och en del samfälligheter för att hålla vägarna rena.

Kommunen ansvarar för de flesta vägarna inom tätorten. Vem som ansvarar för renhållningen beror på var vägen ligger. Trafikverket arbetar med de statliga vägarna. Vid mindre vägar ute på landet kan samfälligheter eller privata markägare ha ansvaret för väghållningen. Tänk på att du som fastighetsägare har ansvar för att hålla gångbanan utanför huset fri från snö och halka.

Fick du hjälp av informationen på sidan?