Faderskap, föräldraskap

Om ni får barn utan att vara gifta eller ingått registrerat partnerskap ska föräldraskapet bekräftas.

Det bekräftade föräldraskapet är viktigt då det innebär att barnet juridiskt knyts till föräldern som inte fött barnet. När ert barn är fött får kommunen information från Skatteverket om att ni som är föräldrar inte är gifta eller är registrerade partners med varandra.

Kommunen skickar ett brev till er och ber er att ta kontakt för att boka in ett besök. Ofta räcker det med ett kort besök, där ni skriver under på att barnet är ert gemensamma. Från och med den 1 januari 2022 går det även att bekräfta föräldraskapet via Skatteverkets hemsida.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt på Skatteverkets hemsida måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID)

För de som uppfyller kraven är det möjligt att göra en digital bekräftelse på Skatteverkets hemsida så snart barnet är folkbokfört och har tilldelats ett personnummer.

Om ett barn föds utan att föräldrarna är gifta eller partners, har mamman automatiskt enskild vårdnad. Om ni har bestämt att ni ska ha gemensam vårdnad så behöver ni meddela det i samband med bekräftelsen av föräldraskapet.

Om ni inte är överens

Om en kvinna och hennes partner inte är överens om att barnet är deras gemensamma, gör kommunen en utredning för att komma fram till vem som är pappa till barnet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?