Misstanke om barn som far illa

Om du som är vuxen ser att ett barn far illa är det viktigt att du både reagerar och agerar.

Hjälp utifrån kan vara avgörande för ett barn som blir utsatt för brott. Om du tror att ett barn far illa ska du kontakta socialförvaltningen. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade, och du behöver inte ha några bevis för att kontakta oss.

Orosanmälan för barn

Uppstår behovet av hjälp efter kontorstid, är du välkommen att kontakta Sociala jouren. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?