Anslagstavla

På Hörby kommuns officiella anslagstavla hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på den digitala anslagstavlan. Själva protokollet hittar du i vår medborgarportal.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten inom den tid som anslaget sitter uppe.

På den här sidan kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden.

Under övriga anslag hittar du till exempel förändringar i kommunala föreskrifter och vissa beslut från länsstyrelsen.

Från och med 1 juli 2023 har Hörby kommun en ny digital anslagstavla. Till nya digital anslagstavla   

Fick du hjälp av informationen på sidan?