Utredning

Det första som händer när du har gjort en anmälan är att den eller de som har blivit anmälda blir kontaktade av socialtjänsten. Då får de reda på att de har blivit anmälda och vad anmälan gäller.

Du som anmäler kan välja att uppge ditt namn eller att vara anonym. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn när du ringer till socialtjänsten. Du som arbetar inom en myndighet är skyldig att göra en anmälan om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. Då kan du inte vara anonym.

En första bedömning

Socialtjänsten börjar med att göra en så kallad förhandsbedömning av anmälan. Här tar vi ställning till om anmälan är så pass allvarlig att vi behöver gå vidare med den och ta reda på mer information. Vi bedömer om vi behöver göra en utredning.

Om vi beslutar att det inte behövs någon utredning plockas personen som har blivit anmäld bort från socialförvaltningens personregister.

När vi gör en utredning

Målet med utredningen är, förutom att skydda barn och unga från att fara illa, att hitta rätt hjälp i rätt tid till personen som har blivit anmäld. Personen får en möjlighet att beskriva situationen och beskriva vilken sorts stöd och hjälp som skulle behövas.

Ibland kan det också behövas hjälp från vänner, släktingar, lärare eller experter i utredningen.

En utredning ska inte bli större än nödvändigt, och den ska göras så snabbt som möjligt, senast inom fyra månader. Utredningen fortsätter även om den anmälde skulle flytta till en annan kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?