Hur går det till att fatta beslut?

Här får du veta hur våra nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattar beslut.

Det kommunala självstyret ger Hörby kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler.

Besluten tas i de politiska nämnderna och det finns vissa steg som måste följas.

Här kan du läsa om hur kommunens nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

Hur går det till att fatta ett beslut?

Fick du hjälp av informationen på sidan?